Zelf procederen of een advocaat inschakelen?
In het huurrecht heb je niet perse een advocaat nodig. Je kan zelf de communicatie met je wederpartij op je nemen. Bovendien is het niet vereist om een advocaat in te schakelen om jou bij te staan bij de rechtbank. Procedures worden namelijk voor de kantonrechter gevoerd. Dit is een rechter, waarvoor je zonder advocaat kan procederen.

In de tabel hieronder wordt een opsomming gegeven van de voor en nadelen van het procederen zonder advocaat. De tabel wordt in het vervolg van dit artikel verder toegelicht.


Geen advocaat Wel een advocaat
+ Meestal lagere kosten – Meestal hogere kosten
– Kleinere kans op succes + Grotere kans op succes
– Kost veel tijd + Mogelijk sneller een oplossing

Kosten

Als je ervoor kiest om geen advocaat in te schakelen, ben je meestal (aanzienlijk) goedkoper uit. Je bent enkel tijd kwijt. Soms moet je wel griffierechten en deurwaarderskosten betalen. Als je een advocaat inschakelt, kost dat je vaak duizenden euro’s. Toch is het niet altijd (veel) goedkoper om geen advocaat in te schakelen. Zo worden (het merendeel van) je kosten vergoed als je een laag inkomen hebt of als je een rechtsbijstandsverzekering hebt.

Succeskansen

Zoals gezegd, is het mogelijk om een geschil zonder een advocaat op te lossen. Dit hoeft bovendien geen negatief effect te hebben op de uitkomst van jouw geschil. Soms kan uit overleg tussen partijen al een oplossing worden bereikt.

Ook is het gewoon mogelijk om zonder advocaat een procedure bij de rechtbank te voeren. Zo ‘helpt’ de rechter jou een beetje. De rechter zal namelijk de door jou aangevoerde feiten in een juridisch jasje gieten.

Toch kan het verstandig zijn om een advocaat in te schakelen als je een geschil hebt. Het inschakelen van een advocaat kan namelijk wel grote invloed hebben op de uitkomst van een procedure. Vooral als de kansen 50-50 of 40-60 zijn. In dergelijke gevallen kan het inschakelen van een advocaat bijvoorbeeld het verschil tussen wél of geen ontbinding van jouw huurovereenkomst betekenen.

Snelheid

Het inschakelen van een advocaat kan er bovendien toe leiden dat je geschil eerder is opgelost. Uit ervaring weten wij dat wederpartijen eerder geneigd zijn mee te werken als zij zien dat een advocaat is ingeschakeld. Zelfs als de brief van de advocaat volledig gelijk is aan de brief die jij zelf zou sturen.

Conclusie

Het is dus niet altijd nodig om een advocaat in te schakelen. Je kan ervoor kiezen om het geschil zelf op te lossen en eventueel om zelf te procederen. Hiermee bespaar je potentieel veel geld. Tegelijkertijd brengt dit wel een risico met zich mee. Je kansen op succes zijn nou eenmaal groter als je een huurrechtspecialist inschakelt.


Zelf actie ondernemen of een advocaat inschakelen?

text hier
text hier
text hier

Pro Deo advocaat

Als je een beperkt inkomen hebt, wordt mogelijk een groot deel van de advocaatskosten vergoed. Hierdoor zijn de kosten voor jou beperkt. Je leest hier meer over op de website van de Raad voor Rechtsbijstand.