Wanneer ben ik medehuurder?

Als meerdere personen samen in een huurwoning wonen, zijn zij niet automatisch medehuurders. Je bent slechts in een beperkt aantal situaties medehuurder: als meerdere mensen op het huurcontract worden vermeld of als een echtgenoot, of geregistreerd partner, zijn/haar hoofdverblijf heeft in de huurwoning van zijn/haar partner. Als geen van deze situaties van toepassing is dan ben je in principe slechts inwonend. In dit artikel zal dit worden toegelicht.

Contractueel medehuurder

Als twee of meer huurders op de huurovereenkomst staan vermeld dan is sprake van contractueel medehuurderschap. In het geval van contractueel medehuurderschap spelen (meestal) de volgende voorwaarden een rol:

  • Alle medehuurders staan aansprakelijk voor de huurpenningen. Een huurder blijft ook aansprakelijk nadat hij de woning heeft verlaten.
  • Alle medehuurders maken aanspraak op voortzetting van de huur. Bijvoorbeeld nadat een medehuurder is overleden.
  • Een contractueel medehuurder kan meestal de huur voortzetten als een andere contractuele medehuurder de woning verlaat.
  • Soms kan de huur alleen door alle medehuurders tezamen worden voortgezet. Vertrekt een van de huurders dan kan de verhuurder de huurovereenkomst soms beëindigen.

Kan ik eisen dat de verhuurder mij als contractueel medehuurder registreert?

Als jij en de contractuele huurder allebei willen dat jij contractueel medehuurder wordt, dan kunnen jullie gezamenlijk de verhuurder verzoeken om jou op het huurcontract te zetten. Stemt de verhuurder niet binnen 3 maanden in met dit verzoek dan kunnen jullie gezamenlijk een procedure starten bij de rechtbank, waarbij geëist wordt dat de verhuurder jou als medehuurder moet registreren. Deze eis zal alleen worden toegewezen indien sprake is van een duurzame gemeenschappelijke huishouding. In het volgende artikel lees je hier meer over: Kan ik eisen dat ik contractueel medehuurder word?

Wettelijk medehuurder

De echtgenoot of geregistreerde partner van de huurder die op het huurcontract wordt vermeld, is op basis van de wet medehuurder.  Een wettelijke medehuurder is een medehuurder die niet op het contract wordt vermeld. Dit medehuurderschap kan ook vrij gemakkelijk worden kwijtgeraakt. Een persoon is alleen medehuurder zolang hij of zij zijn/haar hoofdverblijf in de huurwoning heeft. Vertrekt hij/zij uit de woning dan verliest hij/zij ook het medehuurderschap. De volgende voorwaarden zijn (meestal) van toepassing op wettelijk medehuurderschap:

  • Alleen een echtgenoot of geregistreerd partner van de huurder kan wettelijk medehuurder worden.
  • De wettelijk medehuurder blijft alleen wettelijk medehuurder zolang deze persoon zijn/haar hoofdverblijf in de woning heeft.
  • Bij het overlijden van de woning mag hij/zij in beginsel in de woning verblijven.
  • Na het eindigen van de relatie van partijen kan de woning aan de wettelijke medehuurder worden toegewezen.