Huur ik een sociale huurwoning of een vrijesectorwoning?

Als je een huurwoning huurt, kan je een sociale huurwoning of vrijesectorwoning huren. Onder welk categorie de woning valt, heeft onder meer invloed op de maximale huurprijs, de wijze waarop de huurprijs kan worden verhoogd en het recht op huurtoeslag. In dit artikel wordt toegelicht wanneer een woning in welke categorie valt.

Sociale huurwoning of vrijesectorwoning?

Ee sociale huurwoning is een woning waarvan de kale huurprijs bij aanvang van het huurovereenkomst onder de liberalisatiegrens lag. De liberalisatiegrens is in 2019 vastgesteld op € 720,42.

Voor een overzicht van de liberalisatiegrens in voorgaande jaren kan je de website van de rijksoverheid raadplegen. Was de aanvangsprijs van jouw huurwoning in het jaar dat jij je woning begon te huren hoger dan de liberalisatiegrens ? Dan huur je een vrijesectorwoning.

Let op! Het is mogelijk dat de aanvangprijs van jouw huurwoning ten onrechte boven de liberalisatiegrens lag. Verhuurders zijn namelijk niet altijd volledig vrij om de huurprijs te bepalen. Is jouw huurprijs te hoog? Dan kan je binnen 6 maanden na aanvang van de huur de huurprijs laten wijzigen.