Mijn verhuurder wil de huur beëindigen.

Als een verhuurder de huur wil laten beëindigen dan heeft hij verschillende opties. Hij kan de huur opzeggen of hij kan de huurovereenkomst door de rechter laten ontbinden.  De manier waarop de huurovereenkomst wordt beëindigd, is van groot belang, omdat er grote verschillen bestaan tussen de verschillende manieren van beëindiging. Zo hoeft de verhuurder bij ontbinding bijvoorbeeld geen opzegtermijn in acht te nemen, terwijl dit bij opzegging wel moet. In dit artikel worden de verschillende manieren van beëindiging toegelicht.

Ontbinding

Bij ontbinding wordt de huurovereenkomst (vrijwel) direct beëindigd. De huurovereenkomst kan alleen door de rechter worden ontbonden; de verhuurder kan dit dus niet zelf doen. De verhuurder kan de huurovereenkomst (in principe) alleen laten ontbinden als u iets fout heeft gedaan. Zo kan de verhuurder de huurovereenkomst bijvoorbeeld ontbinden als u de huur niet betaalt, overlast veroorzaakt of als u de woning onderverhuurt. Als de rechter de huurovereenkomst ontbindt dan kan de verhuurder al snel tot ontruiming van de woning overgaan. Dat betekent dat u binnen enkele weken (soms al enkele dagen) na de uitspraak van de rechter op straat kan komen te staan.

Opzegging

De verhuurder kan de huurovereenkomst altijd opzeggen. Daarvoor is dus niet vereist dat je iets fout hebt gedaan. De manier waarop en de voorwaarden waaronder de verhuurder de huur kan opzeggen is afhankelijk van de duur van de huurovereenkomst. Huurt je de woning voor korte tijd (maximaal 2 jaar voor een zelfstandige woning; maximaal 5 jaar voor een onzelfstandige woning) hoeft de verhuurder de huurovereenkomst niet op te zeggen. Hij hoeft enkel tijdig mede te delen dat de huurovereenkomst zal eindigen.

Huur je de woning voor een langere periode of voor onbepaalde tijd, dan kan de verhuurder de huur alleen in specifieke gevallen opzeggen. Bijvoorbeeld als hij/zij zelf in de woning wil gaan wonen of als hij de woning wil renoveren, terwijl het niet mogelijk is dat daarbij de huur wordt voortgezet. Over de redenen voor opzegging lees je meer in het artikel: Wanneer kan de verhuurder mijn huur opzeggen?

Let op! Als je instemt met beëindiging van de huur dan hoeft de verhuurder geen specifieke reden hebben om de huurovereenkomst te beëindigen. Stem dus niet zomaar in met beëindiging van de huur. U staat vaak sterker dan u denkt. Het zal daarom regelmatig zinvol zijn om niet met beëindiging van de huur in te stemmen.

Spoedprocedure: Toestemming ontruiming

De verhuurder kan de rechtbank ook om toestemming vragen om uw huurwoning te mogen ontruimen. In dat geval eindigt de huurovereenkomst officieel niet, maar kan de verhuurder toch de woning laten ontruimen; vaak al op korte termijn.

Een verhuurder zal niet snel toestemming krijgen van de voorzieningenrechter om de huurwoning te mogen ontruimen. De rechter moet de kans groot achten dat een ‘normale’ rechter tot ontbinding van de huurovereenkomst zal overgaan en ook moet de verhuurder spoedeisend belang hebben bij het ontruimen van de woning.

Ontruiming door de deurwaarder

Als de huurovereenkomst is beëindigd dan je de woning binnen de bepaalde termijn leeg en schoon achter te laten (ontruimen). Verlaat je de woning niet vrijwillig? Dan kan de verhuurder de woning laten ontruimen door een deurwaarder. Soms zijn er nog stappen mogelijk om de ontruiming te voorkomen. Zo kan mogelijk een moratorium worden aangevraagd, waardoor de verhuurder voor een periode van 6 maanden niet tot ontruiming mag overgaan. Ook is het eventueel – met tussenkomst van een advocaat – mogelijk om een(executie) kort geding starten. Over de mogelijkheden om ontruiming te voorkomen lees je meer in het artikel: Mijn verhuurder wil de woning ontruimen: kan ik dit nog voorkomen?