Mag/moet ik aanpassingen verwijderen bij het verlaten van de huurwoning?

Als je een woning huurt, wil je dat de woning zo veel mogelijk past bij jouw wensen. Om die reden heb je mogelijk aanpassingen in de woning aangebracht. Bijvoorbeeld door nieuwe lampen op te hangen of door de muren te behangen. Het is ook mogelijk dat je een volledig nieuwe, luxueuze keuken in de woning hebt geplaatst in de periode dat je in de woning woonde. Wat gebeurt er met de aanpassingen als je uit de woning vertrekt?

Recht om aanpassingen weg te nemen.

Heb je veranderingen of toevoegingen in jouw huurwoning aangebracht? Dan heb je (meestal) het recht om deze aanpassingen tot het moment dat je uit de woning vertrekt, ongedaan te maken. Heb je bijvoorbeeld een designerlamp opgehangen? Dan mag je deze lamp loshalen, zodat je de lamp in je nieuwe woning kan gebruiken.

Een belangrijke eis is dat het gehuurde in de toestand wordt gebracht die bij het einde van de huur redelijkerwijs in overeenstemming met de oorspronkelijke toestand kan worden geacht. Dit betekent dat de huurwoning bij jouw vertrek uit de woning (grotendeels) in dezelfde staat moet verkeren waarin de woning verkeerde op het moment dat jij je intrek in de huurwoning nam.

Met een lamp zal dit niet zo’n groot probleem zijn. Je kan de originele lamp namelijk vrij gemakkelijk opslaan en weer ophangen op het moment dat je uit de woning vertrekt. Heb je een nieuwe keuken ingebouwd? Dan zal dit een stuk lastiger zijn. Je zal namelijk niet meer over de oorspronkelijke keuken beschikken. Het aanschaffen en laten inbouwen van een keuken die vergelijkbaar was met de oorspronkelijke keuken zal ook hoge kosten meebrengen.

Het is ook mogelijk dat het verwijderen van de aanpassing schade veroorzaakt aan de woning. Het is dan aan jou om deze schade te herstellen. Doe je dit niet, dan kan de verhuurder de kosten van de reparatie op jou verhalen.

Let op! Zijn de aanpassingen en de woning constructief op elkaar afgesteld? Dan heb je niet het recht om de aanpassingen weg te nemen. De aanpassingen en woning zijn constructief op elkaar afgestemd als zij zodanig met elkaar verweven zijn dat het verwijderen van de aanpassing grote schade zou veroorzaken. Daarbij kan je bijvoorbeeld denken aan aangebrachte leidingen (water, internet) in de vloer of in de wanden of aan een ingebouwde lift. In beide gevallen zal het wegnemen van de aanpassing grote schade aan de woning aanbrengen.

Verplichting om de aanpassingen weg te nemen.

Soms ben je verplicht om veranderingen of toevoegingen ongedaan te maken. Je bent namelijk verplicht om de woning (grotendeels) in de oorspronkelijke staat, de staat waarin de woning verkeerde op het moment dat jij huurder werd, achter te laten.

Op deze regel bestaan wel enkele uitzonderingen. Zo hoef je geoorloofde veranderingen, in principe, niet ongedaan te maken. Geoorloofde veranderingen zijn veranderingen, waarvoor je toestemming van de verhuurder of de rechter hebt gekregen. Wél is het mogelijk dat de verhuurder of de rechter toestemming heeft verleend onder de voorwaarde dat jij de verandering bij het einde van de huur ongedaan maakt. In dat geval moet je, logischerwijs, de verandering wel ongedaan maken.

Waren de aanpassingen niet geoorloofd? Dan moet je deze veranderingen wegnemen. Doe je dat niet, dan kan de verhuurder de kosten die hij daardoor maakt op jou verhalen.

Heb ik recht op een vergoeding voor achtergebleven veranderingen en toevoegingen?

Vaak zal je aanzienlijke kosten hebben gemaakt om aanpassingen aan de woning te maken. Zo zal het plaatsen van een nieuwe keuken vaak vele duizenden euro’s kosten. Deze investering ben je kwijt zodra je uit de woning vertrekt. Heb je dan recht op een vergoeding voor deze keuken van de verhuurder?

In deze situatie heb je mogelijk recht op een vergoeding, maar in de praktijk wordt slechts sporadisch toegekend. Of je in aanmerking komt voor een vergoeding hangt onder meer af van de volgende omstandigheden:

  • Is de verhuurder verrijkt door de aanpassingen? Kan hij bijvoorbeeld de woning voor een hogere prijs verkopen of verhuren als gevolg van de aanpassingen?
  • De tijd die verstreken is sinds de aanpassingen zijn aangebracht.
  • Of je het recht had om de aanpassingen weg te nemen.

Conclusie.

Als je aanpassingen en/of toevoegingen in de woning hebt aangebracht, mag je deze vaak bij je vertrek weer verwijderen. Soms ben je zelfs verplicht om deze aanpassingen te verwijderen.