Mag ik mijn woning onderverhuren?

Als je een woning huurt, dan kan het soms wenselijk zijn om je woning volledig of gedeeltelijk onder te verhuren. Bijvoorbeeld omdat je kamers over hebt of omdat je tijdelijk in het buitenland zal gaan verblijven. Daarnaast kan onderverhuur een lucratieve extra inkomensbron bieden, bijvoorbeeld als je de woning via AirBnB verhuurt. Mag je jouw huurwoning zomaar onderverhuren? Deze vraag wordt in dit artikel beantwoord. Eerst zal ik kort toelichten wat onderverhuur inhoudt.

Korte toelichting: wat is onderverhuur?

Bij ‘normale’ huur, huur je een woonruimte van de eigenaar. Er ontstaat dan een verbintenis tussen jou en de verhuurder. Als jij vervolgens de woning aan een ander verhuurt, dan is sprake van onderverhuur. Bij onderverhuur ontstaat alleen een verbintenis tussen jou (de hoofdhuurder) en de onderhuurder. Tussen de onderhuurder en de verhuurder ontstaat geen verbintenis. Hij heeft dus in beginsel geen rechten en plichten tegenover de verhuurder.

Mag ik mijn woning onderverhuren?

Als hoofdregel geldt dat je niet de gehele woning aan een ander mag onderverhuren. Het is in principe wel toegestaan om een deel van je woning, bijvoorbeeld een kamer, aan een ander te verhuren, als je zelf je hoofdverblijf in de woning hebt.

Let op! Onderverhuur van een deel van je woning, wordt heel vaak verboden in het huurcontract of de algemene voorwaarden. Lees je contract dus goed voordat je de woning onderverhuurt.

Verhuur je de woning, terwijl dit verboden is, dan is sprake van illegaal onderverhuur. Dit kan grote negatieve gevolgen meebrengen. Ook als je de woning slechts voor korte tijd, bijvoorbeeld via AirBnB, hebt onderverhuurd.

Toestemming van de verhuurder

Als je jouw woning wil onderverhuren, bijvoorbeeld omdat je naar voor een periode naar het buitenland gaat, overleg dat met jouw verhuurder. Onderverhuur is namelijk wel toegestaan als de verhuurder daar expliciet toestemming voor geeft.

Gevolgen van illegaal onderverhuur

Het illegaal onderverhuren van een woning kan grote negatieve gevolgen meebrengen. Zo kan de verhuurder:

  • Eisen dat je de woning niet langer onderverhuurt;
  • Een schadevergoeding van jou vorderen;
  • De huurovereenkomst beëindigen (ontbinden of opzeggen).

Over de gevolgen van illegaal onderverhuur lees je meer in het artikel: Wat zijn de gevolgen van illegaal onderverhuur?