Mag ik mijn huurwoning verbouwen en/of aanpassingen maken aan de huurwoning?

Als je in een huurwoning woont, wil je dat deze zo goed mogelijk op jouw smaak en behoeften aansluit. Zo wil je bijvoorbeeld je eigen lampen ophangen of een spiegel plaatsen. Misschien wil je zelfs tot grotere verbouwingen overgaan. Zoals het plaatsen van een nieuwe keuken of het verbouwen van de badkamer. Is dit toegestaan?

De hoofdregel.

Als hoofdregel geldt dat je geen veranderingen mag aanbrengen in de woning, tenzij de verhuurder jou schriftelijk toestemming heeft gegeven om veranderingen aan te brengen. Deze hoofdregel geldt niet voor kleine veranderingen of toevoegingen die bij het einde van de huur zonder noemenswaardige kosten kunnen worden verwijderd. Bij kleine veranderingen kun je onder meer denken aan:

  • Het ophangen van een spiegel;
  • Het ophangen van nieuwe lampen;
  • Het plaatsen van gordijnen;
  • Het ophangen van een kapstok.

Veranderingen aan de buitenkant van de woning

De verhuurder mag in de huurovereenkomst bepalen dat veranderingen of toevoegingen aan de buitenkant van de woning alleen met zijn toestemming mogen worden aangebracht. In dat geval heb je ook toestemming nodig van de verhuurder voor kleine veranderingen aan de buitenkant van de woning, zoals een antenneschotel.

Wanneer moet de verhuurder toestemming geven?

De verhuurder kan verplicht zijn om zijn toestemming voor de wijzigingen te verlenen. Dat is het geval als de veranderingen geen negatieve invloed hebben op de verhuurbaarheid van de woning en de veranderingen ook niet tot een waardevermindering leiden. Zo zal het plaatsen van een nieuwe, duurdere, keuken in principe niet leiden tot waardevermindering van de woning. De verhuurder mag wel voorwaarden verbinden aan zijn toestemming. Zo kan hij eisen dat je verandering aan het einde van de huur, ongedaan maakt.

Stemt de verhuurder niet in met de wijziging of verbindt hij onredelijke eisen aan zijn toestemming? Dan kan je een procedure starten bij de rechtbank. Je dient de rechter dan te vragen om jou te machtigen tot het uitvoeren van de door jou gewenste veranderingen.

Procedure bij de rechtbank.

De rechter kan in verschillende situaties jou (als huurder) machtigen om tot de voorgestelde veranderingen over te gaan. Dat kan hij/zij doen als:

  • De verhuurder zijn toestemming voor de veranderingen had moeten verlenen, maar dit niet gedaan heeft);
  • De verhuurder zijn toestemming niet had hoeven te verlenen, maar er zwaarwegende belangen zijn aan de zijde van de huurder.

Had de verhuurder zijn toestemming moeten verlenen? Dan zal de rechter in ieder geval de machtiging verlenen. Hij/zij kan wel voorwaarden verbinden aan deze machtiging.

Zwaarwegende belangen aan de zijde van de huurder.

Ook als de verhuurder zijn toestemming niet had hoeven te verlenen, kan de rechter jou toch machtigen om de door jou voorgestelde veranderingen aan brengen. Je kan dus soms zelfs toestemming krijgen om veranderingen/toevoegingen aan de woning aan te brengen als hierdoor de verhuurbaarheid van de woning wordt verslechterd of als hierdoor de waarde van de woning daalt.

Daarvoor is wel vereist dat de verhoging van jouw woongenot zodanig hoog is, dat het gerechtvaardigd is dat de belangen van de verhuurder worden geschaad. Dit is bijvoorbeeld het geval als je in verband met een handicap bepaalde voorzieningen in de huurwoning, zoals een traplift, wil aanbrengen. De rechter zal in een dergelijk geval echter wel vaak voorwaarden en/of lasten aan de machtiging verbinden.

Voorwaarden & lasten.

De rechter kan voorwaarden en lasten (verplichtingen) verbinden aan de machtiging om veranderingen aan de woning aan te brengen. Daarbij kan onder meer worden gedacht aan de volgende voorwaarden:

  • Een verhoging van de huurprijs;
  • De verplichting om de veranderingen bij het einde van de huur ongedaan te maken;
  • Voorschriften voor de wijze waarop de veranderingen moeten worden aangebracht.

Conclusie

Het is meestal niet mogelijk om zomaar een verandering aan jouw huurwoning aan te brengen. Vaak zal je toestemming van de verhuurder nodig hebben. Dit hoeft geen probleem te zijn. De verhuurder is namelijk soms verplicht om zijn toestemming te verlenen. Doet hij dit niet? Dan kan de rechter jou alsnog machtigen om tot de door jou voorgestelde veranderingen/toevoegingen over te gaan. Soms zelfs als hierdoor de belangen van de verhuurder worden geschaad.