Kosten advocaat

In het algemeen denken mensen dat het inschakelen van een advocaat altijd erg veel geld kost. Toch is dit niet altijd het geval. In sommige gevallen worden jouw advocaatskosten namelijk (grotendeels) vergoed door de overheid of door jouw verzekering. Daarnaast werken sommige advocaten ook met prijsafspraken, waardoor de kosten niet de spuigaten uitlopen.

Toevoeging (pro Deo)

Als je een laag inkomen hebt, dan worden jouw advocaatskosten mogelijk grotendeels vergoed door de overheid. In dat geval wordt een toevoeging afgegeven door de Raad voor Rechtsbijstand (RvR). De RvR zal daarbij op basis van jouw inkomen de hoogte van de eigen bijdrage vaststellen. De eigen bijdrage is het bedrag dat je zelf moet betalen. Op de website van de RvR kan je een indicatie krijgen van de door jou te betalen eigen bijdrage. Let op! De RvR kijkt in principe naar jouw inkomen van 2 jaar geleden. Is jouw inkomen inmiddels gedaald, dan kan je de RvR verzoeken om de eigen bijdrage te baseren op jouw huidige inkomen.

Soms kom je daarnaast in aanmerking voor bijzondere bijstand. Via bijzondere bijstand wordt de door jou te betalen eigen bijdrage (grotendeels) door jouw gemeente vergoed. De voorwaarden voor bijzondere bijstand kunnen per gemeente verschillen. Het is echter verstandig om zekerheidshalve bijzondere bijstand aan te vragen. Dit kan vaak ook online.

Verzekering

Als je een rechtsbijstandsverzekering hebt, worden de advocaatskosten mogelijk volledig vergoed door jouw verzekeraar. Wel is van belang dat er al een procedure gestart is bij de rechtbank of dat de kans zeer groot is dat een procedure zal worden gestart. In dat geval heb jij vrije advocaatskeuze. Dat betekent dat jij zelf kan kiezen welke advocaat jou bij zal staan.

Geen toevoeging en geen verzekering

Is jouw inkomen te hoog voor een toevoeging en ben je niet verzekerd? Of handel je bedrijfsmatig? Dan zal je de kosten van een advocaat zelf moeten dragen. Toch kunnen ook in dat geval de kosten (relatief) beperkt blijven.

Prijsafspraak

Sommige advocaten zijn bereid om op basis van een prijsafspraak te werken. Hoe lager jouw inkomen/omzet hoe eerder een advocaat bereid zal zijn om op basis van een prijsafspraak te werken. Hierdoor kunnen de kosten worden ingeperkt en weet je vooraf hoe hoog de advocaatskosten zullen zijn.

Vergoeding van je kosten door de wederpartij

Als je de procedure wint, zal de wederpartij vaak in de kosten van de procedure worden veroordeeld. Dat betekent dat de wederpartij een deel van jouw kosten moet vergoeden. De hoogte van de proceskostenvergoeding wordt gebruikelijk aan de hand van een staffel berekend.

Voorkomen procedure/hoger beroep

Door een advocaat in te schakelen wordt de kans vergroot dat een procedure wordt voorkomen. Bijvoorbeeld doordat de wederpartij inziet dat hij/zij zwak staat. Ook wordt vaak de bereidwilligheid van de wederpartij vergroot om te schikken. Sta jij er relatief zwak voor? Dan kan je middels een schikking (gedeeltelijk) voorkomen dat je de proceskosten van de wederpartij moet vergoeden.

Daarnaast worden je kansen om een procedure bij de rechtbank te winnen vergroot als je een – in het huurrecht gespecialiseerde – advocaat inschakelt. Hierdoor kan je mogelijk voorkomen dat je de procedure verliest, zodat je niet zelf in hoger beroep hoeft te gaan. In hoger beroep is het wel verplicht om een advocaat in te schakelen. De kosten die met het hoger beroep gemoeid gaan, zijn vaak hoger dan de kosten in eerste aanleg. Het is daarom wenselijk om zo veel mogelijk te voorkomen dat je in hoger beroep moet gaan.


Zelf actie ondernemen of een advocaat inschakelen?

text hier
text hier
text hier

Pro Deo advocaat

Als je een beperkt inkomen hebt, wordt mogelijk een groot deel van de advocaatskosten vergoed. Hierdoor zijn de kosten voor jou beperkt. Je leest hier meer over op de website van de Raad voor Rechtsbijstand.