Huurtermijn (bepaalde en onbepaalde tijd.)

Als je een woning huurt, kan je de woning voor bepaalde of onbepaalde tijd huren. Dit is vooral van belang voor de vraag op welke manier de huurovereenkomst kan eindigen. In dit artikel zal dit worden toegelicht. Let op! Soms is het niet mogelijk om een huurovereenkomst voor bepaalde tijd aan te gaan. In dat geval wordt de huurovereenkomst automatisch aangepast. Dit wordt ook in dit artikel toegelicht.

Bepaalde tijd.

Bij een overeenkomst voor bepaalde tijd heb je met de verhuurder afgesproken voor welke tijdsduur de woning zal worden gehuurd. Verhuur voor bepaalde tijd is de uitzondering bij huurwoningen en daardoor geleden strikte regels. Woningen mogen slechts voor een maximale periode worden verhuurd. Wordt de woning voor een langere periode verhuurd? Dan wordt de huurovereenkomst automatisch omgezet naar een ander type huurovereenkomst (zie verderop in dit artikel). Zelfstandige woningen mogen voor maximaal 2 jaar worden verhuurd. Onzelfstandige woningen mogen voor maximaal 5 jaar worden verhuurd.

Als je een woning huurt voor bepaalde tijd heb je alleen huurbescherming tijdens de looptijd. De verhuurder kan de huur namelijk niet tijdens de looptijd opzeggen. Jij kan de huur wel tussentijds opzeggen.

Een belangrijk nadeel van huur voor bepaalde tijd is dat de huur tegen het einde van de overeengekomen tijd gemakkelijk eindigt. De verhuurder hoeft slechts tijdig aan te geven dat de huur zal gaan eindigen.

Onbepaalde tijd.

Als je een woning voor onbepaalde tijd huurt dan is geen termijn afgesproken. De huur eindigt dan niet alleen als jij of de verhuurder de huur beëindigt. Als huurder heb je in dit geval veel huurbescherming. De verhuurder mag de huur namelijk alleen in uitzonderingssituaties beëindigen.

Onbepaalde tijd met een minimumhuurtermijn.

Verhuurders hebben normaal weinig zekerheid, omdat huurders vrij gemakkelijk kunnen opzeggen. Om dit te voorkomen verhuren zij soms woningen voor onbepaalde tijd met een minimum huurtermijn (aanvangtermijn). Bij dit type tijdsduur huur je de woning voor onbepaalde tijd, maar kom je overeen dat je gedurende een bepaalde termijn de huur niet kan opzeggen.

Automatische omzetting huurovereenkomst voor bepaalde tijd.

Zoals je eerder in dit artikel hebt gelezen geldt voor huur voor bepaalde tijd strikte regels:

  • Zelfstandige woningen mogen voor maximaal 2 jaar worden verhuurd;
  • Onzelfstandige woningen mogen voor maximaal 5 jaar worden verhuurd;
  • Huurovereenkomsten voor bepaalde tijd mogen niet worden verlengd.

Is van deze regels afgeweken? Dan wordt de huurovereenkomst automatisch omgezet. Is een zelfstandige woonruimte bijvoorbeeld voor 3 jaar verhuurd? Dan wordt de huur automatisch omgezet naar huur voor onbepaalde tijd met een minimum verhuurtermijn, waardoor je aanzienlijk meer huurbescherming ontvangt. Bovendien mag de verhuurder gedurende 3 jaar niet opzeggen. Daarna pas in uitzonderingssituaties.