Hoe kan ik de huurovereenkomst opzeggen?

Als je als huurder je huur wil opzeggen, moet je een aantal regels in acht nemen. Anders loop je het risico dat de huur niet of tegen een latere datum wordt opgezegd. Hoe doe je dit en welke opzegtermijn moet je daarbij in acht nemen? En kan je een huurovereenkomst voor bepaalde tijd tussentijds opzeggen? In dit artikel zullen deze vragen worden behandeld.

Kan ik een huurovereenkomst voor bepaalde tijd tussentijds opzeggen?

Een huurder mag de huur tussentijds opzeggen. De verhuurder mag dit niet.

Let op! Om te voorkomen dat de huurder tussentijds opzegt, gebruiken verhuurders een andere vorm van een huurovereenkomst voor bepaalde tijd, waardoor tussentijdse opzegging niet mogelijk is. Ze doen dit door een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd met een minimale huurtermijn aan te bieden. Bij dit type huurovereenkomst komen partijen overeen dat de woning voor een bepaalde minimumtermijn, bijvoorbeeld 2 jaar, wordt gehuurd. Hierdoor kunnen zowel de huurder als de verhuurder de huur niet tussentijds opzeggen, voordat de overeengekomen termijn is verlopen.

Nog belangrijk! Over huurovereenkomsten met een minimum aanvangshuurtermijn is nog weinig geprocedeerd. Het is dus mogelijk dat een rechter toch tot het oordeel komt dat de huurder de overeenkomst tussentijds mag opzeggen.

Hoe zeg ik de huurovereenkomst op?

De huurovereenkomst moet opgezegd worden door middel van een exploot (stuk van een deurwaarder) of een aangetekende brief. Het is eventueel ook mogelijk om de huur per e-mail op te zeggen. Toch is het niet aan te raden om de huur (enkel) per e-mail op te zeggen. Verschillende gerechtelijke instanties (rechtbanken en gerechtshoven) hebben namelijk geoordeeld dat een opzegging via een e-mail niet geldig was. Het opzeggen per e-mail brengt dus risico’s mee. Het is daarom verstandig om een opzeggingsbrief aangetekend te versturen Zorg dan wel dat je kan aantonen wat je in de brief hebt vermeld. Zo kan je een kopie maken van de verstuurde brief of je kan de brief tegelijkertijd per e-mail verzenden.

Welke opzegtermijn moet ik in acht nemen?

De huur dient opgezegd te worden tegen de dag waarop de huur dient te worden betaald. Meestal is in de overeenkomst bepaald dat de huur voor de eerste dag van de opvolgende maand dient te worden betaald. Dit betekent dat de huurovereenkomst tegen de laatste dag van de maand moet worden opgezegd.

De opzegtermijn is gelijk aan de termijn waarover je de huur betaalt. Betaal je maandelijks, dan is de opzegtermijn 1 maand. Betaal je eens per 2 maanden, dan bedraagt de opzegtermijn 2 maanden. De opzegtermijn zal dus meestal een maand bedragen.

Let op!  De minimumopzegtermijn is een maand; de maximumtermijn is 3 maanden. Betaal je eens per 5 maanden de huur, dan bedraagt de opzegtermijn 3 maanden.

Voorbeeld 1:

Piet huurt een huurwoning. Hij betaalt maandelijks de huur. Piet moet voor de eerste dag van de volgende maand de huur betalen. Hij wil op 15 januari zijn huur opzeggen. Tegen welke dag moet hij de huur opzeggen?

Piet betaalt iedere maand de huur. Dat betekent dat hij een opzegtermijn van een maand in acht moet nemen. Piet kan de huur niet opzeggen tegen 15 februari. De huurovereenkomst moet namelijk tegen de dag waarop de huur moet worden betaald, worden opgezegd. In dit geval is dit (uiterlijk) de laatste dag van de maand. Piet kan de huur dus opzeggen tegen 28 februari (29 februari in een schrikkeljaar). De totale opzegtermijn bedraagt in dit geval dus 1,5 maand.

Ik heb tegen een verkeerde datum opgezegd. Wat zijn de gevolgen?

Als de huur tegen de verkeerde datum is opgezegd dan zijn de gevolgen meestal beperkt. De opzegging wordt namelijk automatisch omgezet naar een opzegging tegen de juiste datum. Hieronder volgen twee voorbeelden.

Voorbeeld 2:

De omstandigheden zijn grotendeels hetzelfde als in voorbeeld 1. In dit geval heeft Piet de huur echter opgezegd tegen 15 februari. Piet heeft dus tegen de verkeerde datum opgezegd. Hij had de huur namelijk tegen de laatste dag van de maand moeten opzeggen. De opzegging wordt automatisch opgezegd tegen 28 februari. De huur eindigt dus (bijna) 2 weken later.

Voorbeeld 3:

Karel huurt een woning. Hij betaalt iedere maand de huur. Hij moet de huur voor de volgende maand uiterlijk op de 25ste van de maand betalen. Karel zegt de huurovereenkomst op 26 januari op tegen 25 februari. Dit is te laat. De door hem gehanteerde opzegtermijn bedraagt in dit geval namelijk minder dan een maand. Hierdoor eindigt de huur pas op 25 maart.

De verhuurder stemt in met de beëindiging.

Is de huur op een onjuiste manier opgezegd dan hoeft dit geen gevolgen te hebben. De verhuurder kan er namelijk voor kiezen om, ondanks de gemaakte fout(en), in te stemmen met de beëindiging van de huur. Is bijvoorbeeld een onjuiste opzegtermijn in acht genomen dan kan de huur toch op de datum waartegen opgezegd is eindigen indien de verhuurder daarmee instemt.